Rehabilitation pedagogy – towards creative resocialization Cover Image

Pedagogika resocjalizacyjna – w kierunku twórczej resocjalizacji
Rehabilitation pedagogy – towards creative resocialization

Author(s): Marek Konopczyński
Subject(s): Education, Communication studies, Theory of Communication
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Pedagogy of Social Rehabilitation; Social Rehabilitation; Classical Pedagogy; Creative Social Rehabilitation; destigmatization; creativity; potentials; identity; behavioral theories

Summary/Abstract: The article discusses the basic issues of Creative Social Rehabilitation against Classical Pedagogy of Social Rehabilitation. The author presents the theoretical concepts that are the roots of both Classical Pedagogy of Social Rehabilitation and Creative Social Rehabilitation. He also describes the destigmatizing essence of the effects of Creative Social Rehabilitation in the context of the stigmatizing methodology preferred by traditional Pedagogy of Social Rehabilitation. // Artykuł omawia podstawowe zagadnienia twórczej resocjalizacji na tle klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej. Autor przedstawia koncepcje teoretyczne będące źródłem zarówno klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i twórczej resocjalizacji. Opisał także destygmatyzującą istotę oddziaływań metod twórczej resocjalizacji w kontekście stygmatyzującej metodyki preferowanej przez tradycyjną pedagogikę resocjalizacyjną.

  • Issue Year: 6/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 64-75
  • Page Count: 12
  • Language: Polish