Berka vs. Frege: A few Remarks Cover Image

Berka vs. Frege: několik poznámek
Berka vs. Frege: A few Remarks

Author(s): Jaroslav Peregrin
Subject(s): Logic, Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V jednom z předchozích čísel Organonu F byla otištěna stať Karla Berky, v e které se autor pokouší ukázat, že Gottlob Frege nebyl ve svých "logických zkoumáních" zdalek a tak úspěšný, jak se má obvykle za to ('On Frege's Philosophy o f Language - a Linguistic Approach', ORGANON F 6 , 1999, 111-118).

  • Issue Year: 6/1999
  • Issue No: 4
  • Page Range: 410-413
  • Page Count: 4
  • Language: Czech