'Private' and 'Public' Contexts of Motherhood and Fertility. Public Discourse Analyses Cover Image

„Prywatne” i „publiczne” konteksty macierzyństwa oraz rozrodczości – analiza dyskursu publicznego
'Private' and 'Public' Contexts of Motherhood and Fertility. Public Discourse Analyses

Author(s): Małgorzata Sikorska
Subject(s): Family and social welfare
Published by: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: macierzyństwo; rozrodczość; „prywatne”; „publiczne”; socjologiczna analiza dyskursu publicznego

Summary/Abstract: Podstawowym celem artykułu jest analiza „prywatnych” i „publicznych” kontekstów macierzyństwa oraz rozrodczości obecnych we współczesnym dyskursie publicznym prowadzonym w Polsce. Opisuję dyskurs polityków oraz przedstawicieli Kościoła katolickiego, dyskurs ekspercki (reprezentowany w prasie parentingowej), a także dyskurs kultury popularnej (tu analizowanymi „treściami” są popularne polskie telenowele oraz prasa kobieca). Jako inspirację wykorzystuję socjologicznie zorientowaną analizę dyskursu. W pierwszej części tekstu zastanawiam się nad użytecznością kategorii „prywatne” i „publiczne” dla analiz socjologicznych oraz opisuję dwie z pozoru przeciwstawne tezy: w pierwszej podkreśla się, że wraz z przejściem do typu społeczeństw ponowoczesnych można obserwować proces zawłaszczania sfery publicznej przez sferę prywatną, w drugiej przyjmuje się założenie odwrotne i uznaje, że to sfera publiczna coraz silniej ingeruje w życie prywatne, w tym także w życie rodzinne. Pokazuję, że tezy te tylko z pozoru są rozbieżne, a sprzeczność wynika z faktu, że każda z nich odnosi się do innego aspektu opozycji prywatne – publiczne.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 21 (1)
  • Page Range: 137-156
  • Page Count: 20
  • Language: Polish