The Attila József complex. “Why does it still hurt”. The unknown Attila József Cover Image
  • Price 1.50 €

A József Attila-komplexum. „Miért fáj ma is” Az ismeretlen József Attila
The Attila József complex. “Why does it still hurt”. The unknown Attila József

Author(s): Gábor Paneth
Subject(s): Hungarian Literature, Book-Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Keywords: Attila József complex; unknown Attila József;

Summary/Abstract: E tanulmánykötet a költő halála után fél évszázaddal jelent meg, a József Attila személyét és művészetét érintő, szűnni nem akaró ideológiai kisajátítások áradata után: s csak egy relatíve szabad időszakban, 1988 és 1992 között jöhetett létre. A szerzők hihetetlenül gondos filológiai munkálkodás során adtak közre eddig ismeretlen vagy hibásan-töredékesen megismert szövegeket, melyek részben a költő privát szférájából származnak, betegségével, gyógykezelésével kapcsolatosak, részben párttagsága bonyodalmait ismertetik. További tanulmányok írásművészetével, kreativitásával foglalkoznak. A mintegy tizenöt szerző írását tartalmazó, mindvégig igen tömény, egyenletesen magas színvonalú szöveg egyforma részletességű elemző ismertetése itt megvalósíthatatlan. Egyes fejezetek kiemeltebb tárgyalása nem minőségi szempontok szerint történik, hanem az e recenziót vezérlő gondolatmenethez való hozzájárulásuk alapján.

  • Issue Year: 5/1993
  • Issue No: 01
  • Page Range: 50-55
  • Page Count: 6
  • Language: Hungarian