In the labyrinths of folklore. Béla Gunda: The Sieveturning Woman Cover Image
  • Price 3.90 €

A folklorisztika útvesztőiben. Gunda Béla: A rostaforgató asszöny
In the labyrinths of folklore. Béla Gunda: The Sieveturning Woman

Author(s): Éva Pócs
Subject(s): Anthropology, Ethnohistory, Hungarian Literature, Book-Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Keywords: labyrinths of folklore; Béla Gunda;

Summary/Abstract: Tudományos könyvkiadásunk egyre lejjebb hajló kényszerpályán halad, és ez a kritikus számára is okozhat zavart. Örvendetes, hogy a néprajztudomány egyik vezető egyéniségének számító Gunda Béla tanulmánykötetét legalább egy „közművelődési” kiadó megjelenteti. Nem világos azonban, hogy milyen alku köttetett a szerző és a kiadó közt; mennyit kellett engedni a „tudományosságból” azon túl, hogy a jegyzetek - igen sajnálatos módon -, elmaradtak. Az például valószínű, hogy bizonyos közhelyszerű evidenciák talán a szélesebb nagyközönség kedvéért kerültek bele vagy maradtak a műben, különösen ami a Bevezető gondolatokat illeti, amely e kiadás számára íródott. Ezt a fejezetet (a kultúráról és működésének szabályszerűségeiről) mindenesetre most nem tesszük tudományos műnek szóló kritika tárgyává. A cikkeknél azonban már nem tehetünk különbséget, pedig nem tudhatjuk, hogy a válogatásba és a cikkek változó színvonalába - olykor igénytelenül „népszerű” megfogalmazásaiba - mennyire játszott bele a vélt vagy a valós közművelődési igény. Az mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy az írások, akár régi, 1956-tól kezdve publikált tanulmányok utánközlései, bővített vagy magyarított változatai, akár itt jelentek meg először, a szerző intenciói szerint szakcikkek vagy tudományos esszék.

  • Issue Year: 5/1993
  • Issue No: 02
  • Page Range: 154-157
  • Page Count: 4
  • Language: Hungarian