Anti-Cartesianism in Central European Philosophy. Kristóf J. Nyíri: Tradition and Individuality Cover Image
  • Price 3.90 €

„Társastudat” Közép-Európa antikarteziánus filozófiája? Kristóf J. Nyíri: Tradition and Individality
Anti-Cartesianism in Central European Philosophy. Kristóf J. Nyíri: Tradition and Individuality

Author(s): Gabriella Újlaki
Subject(s): Philosophy, Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Keywords: Anti-Cartesianism; Central European Philosophy; Kristóf J. Nyíri;

Summary/Abstract: A lélektan vagy a szociológia ismeretelméleti elsődlegességének kérdése, másképpen fogalmazva a tudás alapvetően társadalmi vagy egyéni meghatározottságának problémája mentén felrajzolhatók a XX. század tudomány- és nyelvfilozófiájának legjelentősebb gondolati irányzatai.

  • Issue Year: 5/1993
  • Issue No: 03
  • Page Range: 306-313
  • Page Count: 8
  • Language: Hungarian