De gustibus. David Hume: Collected Essays I Cover Image
  • Price 2.00 €

Ízlések és pofonok. David Hume: Összes esszéi I
De gustibus. David Hume: Collected Essays I

Author(s): Endre Szécsényi
Subject(s): Review, Aesthetics, Early Modern Philosophy
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Keywords: David Hume; Collected Essays I;

Summary/Abstract: A XVIII. század filozófiai, morálfilozófiái, kritikai-esztétikai gondolkodása az utóbbi évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába került. A XIX. század, a romantika iránti érdeklődést fokozatosan váltotta fel az addig csak „előzménynek” tekintett másfél évszázad behatóbb vizsgálata és újra- meg újraértelmezése. Az AtlantiszMedvetánc Kiadó a magyar könyvkiadás számos adósságának törlesztése mellett (Simmel-, Buber-, Wittgenstein-kötetek) az „Ész Századához” kapcsolódó alapkönyvek megjelentetését is vállalta. Adorno-Horkheimer radikális felvilágosodás-kritikája nyitotta a sort, majd Edmund Burke reflexiói következtek a francia forradalomról, Ludassy Mária Téveszméink eredete című tanulmánygyűjteménye, valamint A z angolszász liberalizmus klasszikusai két kötete látott már napvilágot. S két és fél évszázad elteltével immár magyarul is olvashatjuk a XVIII. század talán legizgalmasabb filozófusa esszéinek első felét is. Hume életében jószerével csak e művei arattak elismerést, ellentétben nagyobb értekezéseivel, amelyek meglehetős értetlenségbe ütköztek vagy visszhangtalanul maradtak. Pedig Hume a goromba és korlátolt kritikát, a „vakbuzgók zúgolódását” is kitüntetőbbnek tekintette az elhallgatásnál.

  • Issue Year: 5/1993
  • Issue No: 03
  • Page Range: 284-291
  • Page Count: 8
  • Language: Hungarian