The ability to spell correctly in one’s native language (L1) mediates the relationship between the level of phonological processing skills in L1 and correct spelling in an acquired language (L2) among adolescents who read correctly, but not among ado Cover Image

Umiejętności poprawnego zapisu wyrazów w L1 pośredniczą w związku pomiędzy poziomem przetwarzania fonologicznego w L1 a poprawnym zapisem wyrazów w L2 u młodzieży poprawnie czytającej, ale nie u młodzieży z dysleksją
The ability to spell correctly in one’s native language (L1) mediates the relationship between the level of phonological processing skills in L1 and correct spelling in an acquired language (L2) among adolescents who read correctly, but not among ado

Author(s): Marta Łockiewicz
Subject(s): Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: psychologia; dysleksja; poprawny zapis pojedynczych wyrazów; przetwarzanie fonologiczne; angielski jako język obcy.

Summary/Abstract: Celem badania przedstawionego w tym artykule była analiza relacji między umiejętnościami przetwarzania fonologicznego w języku ojczystym (L1): krótkotrwałą pamięcią słowną i fonologiczną, analizą i syntezą fonemową oraz szybkim zautomatyzowanym nazywaniem a umiejętnością poprawnego zapisu pojedynczych wyrazów w języku obcym (L2) przez polskich uczniów z dysleksją i bez niej. W badaniach wzięło udział 63 uczniów szkół średnich i gimnazjów z dysleksją oraz 78 bez dysleksji. Dysleksja, czas uczenia się L2 w szkole i prywatnie oraz przetwarzanie fonologiczne w L1 okazały się predyktorami umiejętności poprawnego zapisu pojedynczych wyrazów w L2. Wyniki pokazały również, że umiejętność poprawnego zapisu wyrazów w L1 mediowała pomiędzy umiejętnościami przetwarzania fonologicznego w L1: słowną pamięcią krótkotrwałą, syntezą fonemową, szybkim zautomatyzowanym nazywaniem (mediacja częściowa), fonologiczną pamięcią krótkotrwałą a umiejętnością poprawnego zapisu wyrazów w L2, jednak tylko w grupie uczniów bez dysleksji.

  • Issue Year: 145/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 101-113
  • Page Count: 13
  • Language: Polish