Relative indicators in graduate tracking Cover Image

Wskaźniki względne w badaniach losów absolwentów uczelni
Relative indicators in graduate tracking

Author(s): Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając, Mateusz Żółtak
Subject(s): Education, Sociology
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: wskaźniki względne; system ELA; ekonomiczne losy absolwentów; szkolnictwo wyższe; metodologia badań społecznych

Summary/Abstract: W typowej dla nauk społecznych sytuacji na badaną cechę wpływa duża liczba czynników. Niekiedy wśród nich znajdują się takie czynniki, których wpływ na badaną cechę chcielibyśmy wyłączyć z analiz. Narzędziem umożliwiającym osiągnięcie tego celu są wskaźniki względne. Odnoszą one wartość cechy dla każdego obiektu obserwacji do średniej wartości cechy w kategorii odniesienia wyznaczonej na podstawie charakterystyk tego obiektu. W artykule przedstawiono metodologię tworzenia wskaźników względnych na użytek Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) – w wersji ogólnej i na konkretnych przykładach względnego wskaźnika zarobków i względnego wskaźnika bezrobocia. Wskaźniki te uwzględniają warunki na lokalnym rynku pracy w analizie losów absolwentów i dzięki temu umożliwiają dokładniejszy pomiar powodzenia na rynku pracy absolwentów różnych kierunków i uczelni. Przedstawiono również empiryczne wartości tych wskaźników wśród absolwentów w kolejnych miesiącach po uzyskaniu dyplomu oraz związek wartości wskaźnika względnego i bezwzględnego.

  • Issue Year: 145/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 64-74
  • Page Count: 11
  • Language: Polish