The impact of educational classes accompanying the exhibition on the reception of contemporary art by pre-school and early-school children Cover Image

Zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie a odbiór sztuki współczesnej przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne
The impact of educational classes accompanying the exhibition on the reception of contemporary art by pre-school and early-school children

Author(s): Magdalena Szubielska, Marzena Wójtowicz, Anna Szymańska, Marta Ratomska, Agata Sztorc
Subject(s): Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: percepcja estetyczna; sztuka współczesna; dzieci przedszkolne; dzieci wczesnoszkolne; zajęcia edukacyjne

Summary/Abstract: Praca dotyczy wpływu udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w galerii sztuki na ocenę estetyczną sztuki współczesnej przez dzieci 4–9-letnie. Celem badania było sprawdzenie, czy udział w zajęciach wpływa na podobanie się dzieciom figuratywnej sztuki współczesnej oraz powoduje wzrost pozytywnych emocji doświadczanych w konfrontacji z dziełami. Sprawdzano też, czy różne rodzaje zajęć (oprowadzanie kuratorskie, oprowadzanie uzupełnione o zajęcia plastyczne) oraz zmienne demograficzne wpływają na ocenę estetyczną. Zaobserwowano pozytywny wpływ udziału w oprowadzaniu kuratorskim na preferencję estetyczną sztuki. Zajęcia edukacyjne natomiast nie wpływały na odczuwane emocje. Prace podobały się bardziej dzieciom szkolnym niż przedszkolnym, za co były odpowiedzialne różnice uzyskane w grupach, które nie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych. Preferencje estetyczne dziewczynek i chłopców różniły się.

  • Issue Year: 145/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 43-63
  • Page Count: 21
  • Language: Polish