Access to higher education from the perspective of welfare economics Cover Image

Dostęp do szkolnictwa wyższego w ujęciu ekonomii dobrobytu
Access to higher education from the perspective of welfare economics

Author(s): Krzysztof Czarnecki
Subject(s): Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych
Keywords: ekonomia dobrobytu; dostęp do studiów; efektywność; nierówności edukacyjne; sprawiedliwość społeczna;

Summary/Abstract: Kształcenie na poziomie wyższym jest usługą, której regulowanie, świadczenie i finansowanie znajdują się w większości państw pod znaczną kontrolą władzy publicznej. Tym samym obszar ten stanowi przedmiot badań ekonomii dobrobytu. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania jej ram poznawczych w badaniach nad dostępem do studiów. Teoretyczne rozważania skupiają się na czterech wątkach: przesłanek wyrównywania dostępu związanych ze sprawiedliwością społeczną, przyczyn nieoptymalnego korzystania z kształcenia na poziomie wyższym, przesłanek wyrównywania dostępu związanych z efektywnością interwencji państwa, mającej na celu zmniejszanie nierówności edukacyjnych.

  • Issue Year: 145/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 26-42
  • Page Count: 17
  • Language: Polish