The Problem of the Nature of Personal Experience and Explanatory Chasm Cover Image

Problém povahy subjektívnej skúsenosti a explanačnej priepasti
The Problem of the Nature of Personal Experience and Explanatory Chasm

Author(s): Mária Strelková
Subject(s): Philosophy of Mind
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Fenomén subjektivity ľudského prežívania sa v súčasnosti javí ako jedna z najkomplikovanejších otázok v procese skúmania a vysvetľovania ľudského vedomia.

  • Issue Year: 10/2003
  • Issue No: 2
  • Page Range: 200-204
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak