Cooperation in cross-border insolvency: the case of protocols Cover Image

Ostvarivanje saradnje u stečajnim postupcima sa elementom inostranosti: primer protokola
Cooperation in cross-border insolvency: the case of protocols

Author(s): Aleksandra Višekruna
Subject(s): EU-Legislation, Commercial Law
Published by: Institut za uporedno pravo
Keywords: međunarodni stečaj; saradnja; protokoli

Summary/Abstract: Predmet rada su stečajni protokoli kao osoben izvor stečajnog prava. Reč je sporazumima između učesnika u stečajnom postupku kojima se rešavaju brojna značajna pitanja u cilju ostvarivanja saradnje i komunikacije među učesnicima. Protokoli su karakteristični za međunarodni stečaj i njima se nastoje prevazići razlike između pravnih sistema koje mogu biti značajna prepreka ostvarivanju najvećeg mogućeg namirenja poverilaca ili efikasnom sprovođenju postupka reorganizacije. Poseban značaj ovog instrumenta uočava se u slučaju grupa društava gde se svaka članica grupe u stečaju tretira kao zaseban entitet, ali gde je u cilju očuvanja ekonomske vrednosti grupe potrebna saradnja između stečajnih upravnika i/ili sudova. Predmet rada posebno dobija na značaju, jer nova Uredba o stečajnim postupcima Evropske unije po prvi put eksplicitno predviđa upotrebu protokola kao mehanizama saradnje (Recital 49). To će svakako imati šire implikacije na stečajno pravo zemalja kontinentalnog prava i doprineti širenju upotrebe protokola.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 65-88
  • Page Count: 24
  • Language: Serbian