Text as a seam, film like a seam Cover Image

Tekst kao šav, film kao šav
Text as a seam, film like a seam

Author(s): Lola Stojanović
Subject(s): Croatian Literature, Film / Cinema / Cinematography, Theory of Literature
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca
Keywords: Text; film; novel;

Summary/Abstract: Prilikom tumačenja romana »Štefica Cvek u raljama života« Dubravke Ugrešić valja obratiti pažnju na dvodimenzionalni tok komponovanja. Jedan smer čitanja dovodi nas do konkretnih uputstava vezanih za stvaranje samog roma-na, dok nas drugi upućuje na život junakinje Štefice Cvek.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 09+12
  • Page Range: 92-96
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian