Arkadiusz Kierys
Poland by Jasienica. Biography of publicist Cover Image

Arkadiusz Kierys Polska Jasienicy. Biografia publicysty
Arkadiusz Kierys Poland by Jasienica. Biography of publicist

Author(s): Evelina Kristanova
Subject(s): Book-Review
Published by: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 67/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 170-172
  • Page Count: 3
  • Language: Polish