ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL IN THE CZECH REPUBLIC Cover Image

ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL IN THE CZECH REPUBLIC
ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL IN THE CZECH REPUBLIC

Author(s): Kateryna Binytska
Subject(s): Education, Vocational Education, Adult Education, Higher Education
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: legal framework; the law of the Czech Republic; the training of primary school teachers; baza normatywno-prawna; prawo; Republika Czeska; przygotowanie nauczyciela szkoły podstawowej

Summary/Abstract: The article analyzes the content of the basic normative legal documents in the sphere of education of the Czech Republic. Special attention is paid to the analysis of normative-legal base, which regulates the issues of professional training of the future primary school teachers in the Czech Republic since 1989. The author focuses on the articles of normative-legal acts, which regulate the quality of providing higher education and pedagogical education as well under the conditions of the country's accession to the Bologna process. W artykule przeanalizowano treść podstawowych, normatywno-prawnych dokumentów w dziedzinie edukacji w Republice Czeskiej. Szczególną uwagę zwrócono na analizę bazy normatywno-prawnej, która od 1989 roku reguluje kwestie kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w Republice Czeskiej. Uwaga autora została skupiona również na artykułach o aktach normatywno-prawnych, które regulują kwestie zabezpieczenia jakości kształcenia wyższego i edukacji pedagogicznej, w tym także w warunkach przyłączenia tego kraju do procesu bolońskiego.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 209-216
  • Page Count: 8
  • Language: English