A Response to Rev. Marcin Tkaczyk Cover Image

Odpowiedź ks. Marcinowi Tkaczykowi
A Response to Rev. Marcin Tkaczyk

Author(s): Jan Woleński
Subject(s): Philosophy
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 453-455
  • Page Count: 3
  • Language: Polish