MASS GRAVES IN THE ZVORNIK MUNICIPALITY AS MATERIAL EVIDENCE OF THE 1992-95 GENOCIDE AGAINST BOSNIAKS Cover Image

MASOVNE GROBNICE NA PODRUČJU OPĆINE ZVORNIK KAO MATERIJALNI DOKAZI GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA 1992–1995.
MASS GRAVES IN THE ZVORNIK MUNICIPALITY AS MATERIAL EVIDENCE OF THE 1992-95 GENOCIDE AGAINST BOSNIAKS

Author(s): Sead Omerbegović, Midhat Čaušević, Medina Salihović
Subject(s): Criminal Law, Local History / Microhistory, Criminology, Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: mass grave; genocide; aggression; war crime; Republic of Bosnia and Herzegovina; Zvornik; Srebrenica;

Summary/Abstract: U radu se govori o masovnim grobnicama na području općine Zvornik kao materijalnom dokazu genocida nad Bošnjacima u toku agresije Republike Srbije i Crne Gore na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u periodu 1992–1995. godine. Obrađene su masovne grobnice na području općine Zvornik, gdje su pobacana tijela Bošnjaka, ubijenih u periodu od 1992–1995. godine. Pored Zvorničana, na području Zvornika ubijeno je i bačeno u masovne grobnice hiljade Bošnjaka s područja cijelog Podrinja i Bosne i Hercegovine, međunarodno priznate države i članice Ujedinjenih nacija. Najviše grobnica je pripremljeno od strane agresora prilikom izvršenja genocida u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995. godine. Ekshumacije masovnih grobnica žrtava genocida vršili su istraživači ICTY-a, Državne komisije za traženje nestalih osoba, Federalne komisije za nestale osobe, Komisije za nestale Republike Srpske. Do kraja 2016. godine u Bosni i Hercegovini je pronađeno preko 750 masovnih grobnica. Na području Zvornika je od 19. augusta 1996. do 25. marta 2016. godine, izvršeno ukupno 207 ekshumacija, od čega se u 114 slučajeva radilo o masovnim grobnicama. U 114 masovnih grobnica, a samo u 27 slučajeva radilo se o primarnim masovnim grobnicama, ukupno je ekshumirano 9.786 žrtava, od čega na prostoru „Doline grobnica“ Kamenice 4997.

  • Issue Year: 7/2018
  • Issue No: 7
  • Page Range: 27-63
  • Page Count: 37
  • Language: Bosnian