Grammatical Form, Logical Form, and Incomplete Symbols Cover Image

Gramatická forma, logická forma a neúplné symboly
Grammatical Form, Logical Form, and Incomplete Symbols

Author(s): Stephen Neale
Subject(s): Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Nie je ťažké nájsť filozofov, ktorí sa odvolávajú na Russellovu teóriu deskripcii, keď sa pokúšajú osvetliť logické formy istých tvrdení, napríklad premís alebo záverov určitých filozofických argumentov.

  • Issue Year: 12/2005
  • Issue No: 3
  • Page Range: 294-334
  • Page Count: 41
  • Language: Slovak