Poetics of Lazar Francišković Cover Image

Poetika Lazara Franciškovića
Poetics of Lazar Francišković

Author(s): Sanja Vulić
Subject(s): Poetry, Recent History (1900 till today), Croatian Literature, Serbian Literature, 19th Century
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: poetics; Lazar Francišković; 20th century; 21th century;

Summary/Abstract: Bunjevačkohrvatski književnik Lazar Francišković rođen je g. 1948. u Subotici. Svoju prvu samostalnu knjigu, pjesničku zbirku Utva bez krila, objavljuje g. 1980. u svom rodnom gradu. Francišković je pjesnik u pravom značenju te riječi. Zato glavninu njegova opusa i sačinjavaju stihovi, a i njegovo prozno djelo Hodočasnik, koje je završeno u svibnju 1998., a tiskano tek 2004., književna je kritika nazvala poetskim romanom. Takav opis ne začuđuje jer je Hodočasnik, koji se sastoji od 18 kraćih proznih cjelina, i tematski i stilski snažno povezan s Franciškovićevim pjesničkim opusom, posebice s pjesmama u zbirci Skaska o vatri, objavljenoj iste g. 2004. Iako su sva Franciškovićeva djela tiskana u Subotici, tj. na teritoriju na kojem hrvatski standardni jezik nije službeni jezik, napisana su i objavljena upravo na tom jeziku.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 2
  • Page Range: 79-84
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian