Nuclear Strategy of the Russian Federation Cover Image
  • Price 3.90 €

Strategia nuklearna Federacji Rosyjskiej
Nuclear Strategy of the Russian Federation

Author(s): Ernest Wyciszkiewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Strategiczne siły nuklearne zajmują główne miejsce w polityce obronnej Federacji Rosyjskiej. Obniżenie zdolności operacyjnych sił strategicznych, postępująca redukcja stanu liczebnego oraz wysuwane przez niektóre środowiska plany „denuklearyzacji” polityki FR nie zmieniły tej sytuacji. Zachowanie zdolności odstraszania jądrowego jest wciąż uznawane za najtańszy i najskuteczniejszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa, przynajmniej do czasu przeprowadzenia gruntownej reformy sił konwencjonalnych. U podstawy obecnej strategii nuklearnej leży rozszerzona doktryna odstraszania, zakładająca ewentualność użycia strategicznych sił nuklearnych w odpowiedzi nie tylko na atak jądrowy, lecz także na atak z użyciem innego rodzaju broni masowego rażenia lub zmasowany atak konwencjonalny. Rosja zachowuje ponadto możliwość wykonania „pierwszego uderzenia nuklearnego”. Na zwiększenie się roli arsenału jądrowego wpłynęły również czynniki zewnętrzne, a mianowicie interwencja NATO w Kosowie, jednostronne wypowiedzenie przez Stany Zjednoczone układu ABM oraz zmiany w amerykańskiej doktrynie bezpieczeństwa narodowego.

  • Issue Year: 20/2004
  • Issue No: 4
  • Page Range: 75-89
  • Page Count: 15
  • Language: Polish