Attractive natural-geographic factors of Donji Vakuf and opportunities for tourism development Cover Image

Atraktivni prirodno-geografski faktori Donjeg Vakufa i mogućnosti razvoja turizma
Attractive natural-geographic factors of Donji Vakuf and opportunities for tourism development

Author(s): Orhana Bušatlija
Subject(s): Economy, Geography, Regional studies, Physical Geopgraphy, Recent History (1900 till today), Tourism
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: Donji Vakuf; geography; tourism;

Summary/Abstract: Općina Donji Vakuf je smještena u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u gornjem toku rijeke Vrbas. Povoljan geografski i geoprometni položaj, umjereno- kontinentalna klima i bogatstvo vodama utjecali su da ovaj prostor bude naseljen još od najstarijih vremena. Istinski procvat grad je počeo doživljavati od 70-ih godina XX. stoljeća sa početkom procesa industrijalizacije, a pareleno s tim i urbanizacije. Do 1991. godine najveći dio stanovništva je bio uposlen u sekundarnim djelatnostima, a samo manji dio u primarnim i tercijarnim. Okosnicu razvoja činila je drvna, metalna, tekstilna i industrija građevinskog materijala. Danas je situacija bitno izmjenjena, a prava slika društva biti će poznata tek nakon popisa stanovništva, kao što je slučaj i sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Prema popisu iz 1991. godine Donji Vakuf je imao 24.232 stanovnika, a prema nekim procjenama danas ovdje živi manje od 13.000 stanovnika. Geografski položaj, reljef, klimatski uslovi, hidrogeografske odlike i šumski kompleksi sa različitom divljači daju izvanredne mogućnosti za razvoj planinskog, lovno-ribolovnog, sportsko-rekreacijskog i ruralnog turizma. Pomenuti turistički oblici do 1991. godine bili su u primarnoj fazi razvoja, a od ovog prosjeka odstupao je samo lovni turizam.

  • Issue Year: 1/2008
  • Issue No: 5
  • Page Range: 379-392
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian