“Heart”/ “srce” u engleskim i bosanskim frazemima
"Heart" / "srce" in English and Bosnian phrases

Author(s): Alma Jahić
Subject(s): Syntax, Lexis, Semantics, South Slavic Languages, Translation Studies
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: phrase; translation equivalents; expression plan; content plan; fake friends;

Summary/Abstract: Frazemi predstavljaju skupove leksema koji prevodiocima često zadaju glavobolju jer ne samo da značenje frazema nije jednako zbiru njegovih sastavnica, nego značenje frazema uveliko ovisi i o kulturi i historiji nekog jezika. Ovaj rad istražuje određeni broj frazema koji kao svoju osnovnu sastavnicu imaju riječ heart tj. srce. U radu se komparativno analiziraju odabrani engleski frazemi sa sastavnicom heart i njihovi prijevodi na bosanski jezik.

  • Issue Year: 1/2008
  • Issue No: 5
  • Page Range: 87-93
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian