Emotional intelligence and school success Cover Image

Emocionalna inteligencija i školski uspjeh
Emotional intelligence and school success

Author(s): Ivana Milosavljević
Subject(s): Psychology, School education, Comparative Psychology, Personality Psychology, Evaluation research
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: research; emotional intelligence; school success; sociometric status;

Summary/Abstract: Ovim istraživačkim radom nastojali smo doprinijeti razumijevanju koncepta emocionalne inteligencije i utvrditi povezanost između njenih različitih kriterija i sociometrijskoga statusa, školskog uspjeha, spoli i dobi. Na uzorku od 133 učenika prvih i četvrtih razreda srednje škole ispitani su međusobni odnosi rezultata dobivenih primjenom pokazatelja sposobnosti emocionalne inteligencije. Ustanovili smo da sposobnosti emocionalne inteligencije, zajedno sa sociometrijskim statusom, spolom i dobi značajno doprinose predviđanju varijance školskoga uspjeha. Pri tome prediktorski set varijabli predviđa 14,3 % ukupne varijance školskog uspjeha. Kao snažan pojedinačni prediktor školskoga uspjeha vidimo spol, dob i sposobnost izražavanja i imenovanja emocija koje predstavljaju statistički značajne prediktore školskog uspjeha. Na osnovi sposobnosti upravljanja i kontrole emocija možemo predvidjeti sociometrijski status. Primijetili smo da sposobnost emocionalne inteligencije u negativnom smjeru predviđa sociometrijski status, tako da manja pojavnost ove sposobnosti predviđa viši sociometrijski status učenika. Rezultati ukazuju na postojanje spolnih razlika u prvom kriteriju emocionalne inteligencije, gdje su učenice, za razliku od učenika, sposobnije u uočavanju i razumijevanju emocija. Pronađene su, također, i statistički značajne razlike između učenica i učenika u školskom uspjehu, pri čemu su učenice ostvarile veći uspjeh. Rezultati ukazuju na to da ispitanici oba spola prosječno imaju jednake sposobnosti izražavanja i imenovanja te sposobnosti upravljanja i kontrole emocija.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 6
  • Page Range: 236-258
  • Page Count: 23
  • Language: Bosnian