Meaning and Interpretation of Petr Koťátko Cover Image

Význam a interpretace Petra Koťátka
Meaning and Interpretation of Petr Koťátko

Author(s): Petr Glombíček
Subject(s): Epistemology, Logic, Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Nejsem ten pravý člověk, který by měl recenzovat novou knihu Petra Koťátka Interpretace a subjektivita. Musím totiž přiznat velkou zaujatost. Petr Koťátko nejen patřil mezi mé učitele, ale byl dokonce mým školitelem při práci na disertaci, a pokud o problematice, které se věnuje jeho nová kniha, něco vím, má to svůj prapůvod z valné části u něj. Četba jeho nové knihy ve mně také vyvolává nostalgii po (jak s údivem zjišťuji, už vzdálených) letech studií, kdy jsem navštěvoval jeho přednášky a poprvé od něj slýchal popperovské nabádání, s nímž si ho od té doby spojuji a které mimochodem jeho nové kniha vrchovatě realizuje: je třeba přicházet s odvážnými hypotézami, jež vyvolávají plodnou diskusi tím, jak se vystavují falsifikaci.

  • Issue Year: 15/2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 51-74
  • Page Count: 24
  • Language: Czech