Philosophy of Fantastic Cover Image

Filozofia fantastyki
Philosophy of Fantastic

Author(s): Jacek Sobota
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: science fiction; fantasy; fairy tale; ontology; epistemology; parallel worlds; utopia; dystopia; alien

Summary/Abstract: Autor artykułu próbuje udowodnić tezę, że pisarze tworzący literaturę science fiction często podejmują istotne problemy filozoficzne. Artykuł ogranicza się do dwóch pól tematycznych: epistemologii i ontologii w fantastyce. Problematyka ontologiczna wynika z samych rozróżnień gatunkowych wewnątrz fantastyki (literatura fa n ­ tasy, science fiction, opowieści niesamowite), które warunkują strategie pisarskie w metodach kreacji rzeczywistości wyobrażonej. W ramach problematyki epistemologicznej artykuł koncentruje się na zagadnieniu wyimaginowanych scenariuszy kontaktu ludzkości z obcymi cywilizacjami oraz implikacjami - przede wszystkim filozoficznymi (antropologia filozoficzna, epistemologia) - wynikłymi z tego niezwykłego wydarzenia.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 20
  • Page Range: 277-290
  • Page Count: 14
  • Language: Polish