Some Thoughts on the ”Understanding the Qur'an An Problem Cover Image

“Kur’an’ı Anlama” Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler
Some Thoughts on the ”Understanding the Qur'an An Problem

Author(s): Şevket Kotan
Subject(s): Theology and Religion, Islam studies
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi
Keywords: Kur'an;

Summary/Abstract: Kur’an’ı anlama, başka bir ifadeyle Kur’an’ı doğru anlama meselesi, daha İslamın ilk asrından itibaren, müslümanları meşgul eden bir mesele olarak halen önemini korumaktadır. Bu meselenin ilk defa otaya çıkışını Haricilerin Hz. Ali’ye karşı hüküm konusunda sürdürdükleri polemikle başlatmak isabetli olabilir. Çünkü Haricilerden önce İslam tarihinde Kur’an’ın anlaşıl¬ması konusuna ilişkin herhangi bir hadise bilinmemektedir.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 27
  • Page Range: 131-138
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish