„Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika Perspektywa niemiecka i polska” (Oświęcim 19–20 października 2017)
"Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika Perspektywa niemiecka i polska" (Oświęcim 19-20 October 2017)

Author(s): Alina Brzuska-Kępa
Subject(s): Education, Studies of Literature, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: conference; children's literature; youth literature; Poland; Germany;

Summary/Abstract: W dniach 19–20 października 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki w Oświęcimiu odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”. Zorganizowały ją Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, przy współudziale Instytutu Goethego i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Konferencja zgromadziła badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz słuchaczy z całej Polski. Obrady uświetniły także wystąpienia niemieckich naukowców i krytyków literackich.

  • Issue Year: 26/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-136
  • Page Count: 6
  • Language: Polish