Report from the conferrence Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 Cover Image

Správa z on-line konferencie Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3
Report from the conferrence Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3

Author(s): Martina Petríková
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej university v Prešove (LPTCE)
  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 25-26
  • Page Range: 176-177
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak