July of three monarchs – struggle for the crown of England after the death of Edward VI Cover Image

Lipiec trzech władców – walka o tron Anglii po śmierci Edwarda VI
July of three monarchs – struggle for the crown of England after the death of Edward VI

Author(s): Magdalena Makówka
Subject(s): History, 16th Century
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Mary Tudor; Edward VI; Jane Grey; July 1553; Maria I Tudor; Edward VI; Jane Grey; lipiec 1553 r.

Summary/Abstract: The article presents the events which followed the death of Edward VI on 6 July 1553. The opponents in the struggle for the crown were: the elder sister of the monarch Mary Tudor, and the great-granddaughter of Henry VII – Jane Grey. The claims of Jane were based on the document written by Edward VI My device of succession which coming into force was heavily supported by the Duke of Northumberland. Initially it seemed that the chances of Mary succeeding were not significant. However, due to her determination and energetic actions she managed to gather a vast range of allies. Because of that on 19 July the members of the Privy Council decided to declare Mary the Queen. Then, being aware of widespread desertion from his own army, the Duke of Northumberland decided to give up the resistance against Henry’s VIII daughter. As the result she managed to succeed to the throne without the bloodshed. Artykuł przedstawia wydarzenia, jakie nastąpiły po śmierci Edwarda VI (6 lipca 1553 r.). Do rywalizacji o koronę stanęły wówczas Maria Tudor, starsza siostra monarchy a córka Henryka VIII, oraz Jane Grey, prawnuczka Henryka VII. Prawa Jane do tronu opierały się na spisanym przez Edwarda VI dokumencie My device of succesion, którego wejście w życie forsował książę Northumberland. Początkowo wydawało się, że szanse Marii na zdobycie korony są niewielkie. Jednak dzięki determinacji i energicznym działaniom zgromadziła wokół siebie licznych sojuszników. Dzięki temu już 19 lipca członkowie Tajnej Rady zdecydowali się ogłosić królową Marię. Wówczas książę Northumberland, widząc liczne dezercje w swych szeregach, postanowił poddać się córce Henryka VIII, dzięki czemu objęła ona tron, nie przelewając krwi poddanych.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 100
  • Page Range: 45-58
  • Page Count: 14
  • Language: Polish