Relations between inhabitants of Sicily in a time of Greek colonization Cover Image

Relacje między ludami zamieszkującymi teren Sycylii w okresie greckiej kolonizacji
Relations between inhabitants of Sicily in a time of Greek colonization

Author(s): Łukasz Siadkowski
Subject(s): History, Ancient World
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: colonization; Greeks; Sicily; relations; colony; kolonizacja; Grecy; Sycylia; relacje; kolonia

Summary/Abstract: This article describes relations between Greek colonists, that came to the island in 8th c. B.C., and other communities. One of the societies that were taken into consideration, are native inhabitants of Sicily, which origin were also mentioned in first section. Furthermore, in this article were depict contacts with colonies motherland and living in the west side of the island, Carthaginians. At the end of this article, correlation between developed colonies and their inside political situation were also taken in to consideration. Artykuł opisuje relacje panujące między greckimi kolonistami, którzy przybyli w VIII w. przed Chr. na Sycylię, a innymi społecznościami tam już żyjącymi, m.in. autochtonicznymi mieszkańcami wyspy (o ich pochodzeniu szerzej w pierwszej części artykułu). Zostały również przedstawione stosunki greckich kolonistów z ich miastem macierzystym oraz z Kartagińczykami, zamieszkującymi zachodnią część Sycylii. Uwzględniono także korelacje między rozwiniętymi koloniami oraz ich wewnętrzną sytuacją polityczną.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 100
  • Page Range: 9-19
  • Page Count: 11
  • Language: Polish