The dark triad of personality in people involved in “friends with benefits” relationships Cover Image

Ciemna Triada u osób będących w relacji typu Friends With Benefits
The dark triad of personality in people involved in “friends with benefits” relationships

Author(s): Agnieszka Buczek, Agnieszka Puchała, Dagna Kocur
Subject(s): Psychology
Published by: Leo Media
Keywords: Sex Friends; Friends With Benefits; ciemna triada; psychopatia; makiawelizm; narcyzm; satysfakcja seksualna

Summary/Abstract: Cel pracy: Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między Ciemną Triadą (makiawelizm, psychopatia i narcyzm) a byciem w relacji friends with benefits (FWB). Dodatkowym celem badania była analiza zależności funkcjonowania w relacji FWB z satysfakcją ze związku, satysfakcją seksualną, a także wybranymi elementami życia seksualnego. Materiał i metody: W badaniu wykorzystano rozszerzoną metryczkę, ankietę dotyczącą seksualności oraz Parszywą Dwunastkę, czyli Krótką Skalę do Pomiaru Ciemnej Triady (Jonason i Webster, 2010). W grupie badanej znalazły się 32 osoby (14 mężczyzn oraz 18 kobiet), które deklarowały bycie w relacji typu FWB. Do grupy kontrolnej zostały dobrane osoby pod kątem wieku i płci, pozostające w bliskim związku nieformalnym dłużej niż rok lub będące w związku małżeńskim. Wyniki: Osoby w grupie badanej uzyskały wyższe wyniki w zakresie makiawelizmu oraz psychopatii niż osoby z grupy kontrolnej. Osoby praktykujące relacje typu FWB uzyskały niższą satysfakcję ze związku niż osoby z grupy kontrolnej. Nie zaobserwowano różnic w poziomie satysfakcji seksualnej. Osoby z grupy badanej częściej realizowały własne fantazje seksualne. Nie zaobserwowano różnic między grupami osób praktykujących relacje typu FWB, które deklarowały, że przyjaźń między nimi jest głęboka, oraz osobami, które nie miały bliskiej przyjaźni, czyli były tylko znajomymi. Funkcjonowanie w relacji FWB okazało się mediatorem między makiawelizmem i psychopatią a satysfakcją ze związku. Osoby, które funkcjonowały w relacji FWB, a także miały wyższy poziom makiawelizmu i psychopatii, odczuwały mniejszą satysfakcję ze związku. Wnioski: Należy kontynuować badania nad relacjami FWB. Wyniki mogą zostać wykorzystane w dziedzinach teoretycznych, jak psychologia społeczna i rozwojowa, oraz praktycznych, takich jak psychoterapia czy terapia seksuologiczna.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 28-36
  • Page Count: 9
  • Language: English, Polish