8.	Σπιρίδον Σφέτας . Η διαμόρφωση της αλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια επώδυνη διαδικασία. Θεσσαλονίκη, 2003. A painful process. Thessalonike, 2003, 384 p. Review by Prof. Dr.H. Veselin Traykov Cover Image
  • Price 1.50 €

8. Σπιρίδον Σφέτας . Η διαμόρφωση της αλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια επώδυνη διαδικασία. Θεσσαλονίκη, 2003, 384 c. Рец. от проф. д.и.н. Веселин Трайков
8. Σπιρίδον Σφέτας . Η διαμόρφωση της αλαβομακεδονικής ταυτότητας. Μια επώδυνη διαδικασία. Θεσσαλονίκη, 2003. A painful process. Thessalonike, 2003, 384 p. Review by Prof. Dr.H. Veselin Traykov

Author(s): Veselin Traykov
Subject(s): Cultural history, Diplomatic history, Ethnohistory
Published by: Македонски научен институт
Keywords: Macedonia; History; Greece
  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 133-136
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian