„Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina”. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 584
"The art of interpersonal relations. Love, marriage, family. " Collective work edited by Józef Augustyn SJ. WAM Publisher, Krakow 2014, pp. 584

Author(s): Andrzej Dakowicz
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Communication studies, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 4 (21)
  • Page Range: 235-240
  • Page Count: 6
  • Language: Polish