Psychoanalytic Concepts of Art 
and Konstantin Stanislavski’s Acting Method Cover Image

Psychoanalityczne koncepcje sztuki a metoda aktorska Konstantego Stanisławskiego
Psychoanalytic Concepts of Art and Konstantin Stanislavski’s Acting Method

Author(s): Robert Sanetra
Subject(s): Sociology, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Summary/Abstract: Celem artykułu jest porównanie wczesnopsychoanalitycznych koncepcji sztuki z metodą aktorską Konstantego Stanisławskiego oraz wykazanie analogii pomiędzy nimi. Na początku przedstawiono zarys głównych założeń metody aktorskiej rosyjskiego reżysera, następnie wskazano na podobieństwa zachodzące między nią a poszczególnymi elementami Freudowskiej i Jungowskiej koncepcji sztuki.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 23
  • Page Range: 321-340
  • Page Count: 20
  • Language: Polish