Penalization of designer drugs trafficking under the Article 165 of the Polish Criminal Code (dogmatic analysis) Cover Image

Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna)
Penalization of designer drugs trafficking under the Article 165 of the Polish Criminal Code (dogmatic analysis)

Author(s): Dominik Zając
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: designer drugs; drugs; public danger; criteria of attribution of consequence

Summary/Abstract: Tekst stanowi dogmatyczna analizę przesłanek odpowiedzialności karnej, opisanych w art. 165 k.k. prowadzoną z perspektywy czynu polegającego na produkcji oraz handlu dopalaczami. Autor zwraca uwagę na rozproszony charakter skutku, stanowiącego znamię przestępstwa, i konfrontuje go z kryteriami obiektywnego przypisania. The article contains a dogmatic analysis of the premises of criminal liability stated in Article 165 of Polish Criminal Code for a prohibited act consisting in producing and trafficking of designer drugs. Author takes into account the dispersed nature of the consequence, which is one of the constituting element of the discussed prohibited act, and confronts it with the criteria of the objective attribution of consequence that are used in criminal law.

  • Issue Year: 21/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 51-105
  • Page Count: 55
  • Language: Polish