New boundaries of penalization of a crime of non-support and instances of degressivity of punishment according to the amended Article 209 of Polish Criminal Code. Cover Image

Nowe granice kryminalizacji przestępstwa niealimentacji oraz mechanizmy redukcji karania według znowelizowanego brzmienia art. 209 k.k.
New boundaries of penalization of a crime of non-support and instances of degressivity of punishment according to the amended Article 209 of Polish Criminal Code.

Author(s): Adrian Duda, Dominika Sokołowska
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: crime of non-support; principle of proportionality; degressivity of punishment; criminal liability reduction; principle of ultima ratio of criminal law

Summary/Abstract: Artykuł zawiera analizę oraz ocenę zmian w zakresie granic penalizacji przestępstwa niealimentacji, w szczególności z punktu widzenia ich zgodności z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Szeroko komentowane są również instrumenty degresji karania zawarte w art. 209 § 4 i 5 k.k. Autorzy dochodzą do wniosku, iż nowe ukształtowanie brzmienia art. 209 k.k. nie jest wolne od niekonsekwencji, zaś sztywne ukształtowanie znamion związanych z zaległością alimentacyjną rodzić może w praktyce wiele komplikacji. The article analyzes and evaluates changes in scope of penalization of the crime of non-support, in particular from the point of view of their compliance with the principle of proportionality, as expressed in Article 31 section 3 of the Constitution of the Republic of Poland. Instruments of degressivity of punishment introduced by Article 209 § 4 and 5 of the Polish Criminal Code are also widely commented. The authors reach the conclusion that the new wording of Article 209 is not free from inconsistencies, and the rigid expression of elements constituting the prohibited act of non-support in relation to arrears in payment of maintenance may generate many complications in the practice of applying the law.

  • Issue Year: 21/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 27-50
  • Page Count: 34
  • Language: Polish