Miroslava Kyseľová – Martina Ivanová: Semantic aspects of verba and valencia. Cover Image

Miroslava Kyseľová – Martina Ivanová: Medzi konaním a dianím. Sémantické aspekty verba a valencia
Miroslava Kyseľová – Martina Ivanová: Semantic aspects of verba and valencia.

Martina Ivanová: Modálnosť a modálne verbá v slovenčine. Prešov: FF PU, 2017. ISBN 9788055519061

Author(s): Sándor János Tóth
Subject(s): Language and Literature Studies, Book-Review
Published by: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho
Keywords: semantic;

Summary/Abstract: Review of: Miroslava Kyseľová – Martina Ivanová: Medzi konaním a dianím. Sémantické aspekty verba a valencia. Prešov: FF PU, 2017. ISBN 9788055519081 Martina Ivanová: Modálnosť a modálne verbá v slovenčine. Prešov: FF PU, 2017. ISBN 9788055519061

  • Issue Year: 13/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 120-121
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak