Traditional or Alternative Real estate Valuation Methods Cover Image

Tradycyjne czy alternatywne metody wyceny
Traditional or Alternative Real estate Valuation Methods

Author(s): Ewa Kucharska-Stasiak
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Keywords: property valuation; mathematization of economics; automatic valuation models

Summary/Abstract: W wycenie nieruchomości występują dwie grupy metod: metody tradycyjne, powszechnie stosowane oraz metody nazwane alternatywnymi, wykorzystujące modele statystyczne. Druga grupa metod staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród wykonawców wycen, ale także wśród ich odbiorców. Zastrzeżenia, jakie budzą, spowodowały na szczeblu Unii Europejskiej zakaz ich stosowania dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Artykuł uzasadnia na gruncie wiedzy ekonomicznej wadliwość stosowania tych metod przy wycenie pojedynczej nieruchomości. There are two categories of methods in real estate valuation: traditional methods, widely used, and so-called alternative methods using statistical models. The latter category of methods is becoming more and more popular not only among valuers but also among recipients of valuations. The objections they raise resulted in a ban for their use to secure claims at the level of the European Union. The article justifies, on the basis of economic knowledge, the inaccuracy of using these methods in valuation of an individual property.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 103
  • Page Range: 7-12
  • Page Count: 6
  • Language: Polish