John Stuart Mill / Herbert Spencer Freedom, Justice and Social Evolution Cover Image

John Stuart Mill/Herbert Spencer Karşılaştırmasında Özgürlük, Adalet ve Sosyal Evrim
John Stuart Mill / Herbert Spencer Freedom, Justice and Social Evolution

Author(s): İsmail Hanoğlu
Subject(s): History and theory of sociology
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi

Summary/Abstract: Giriş: Değerlendirmenin/Eleştirinin Bilimselliği ve Ahlakiliği Üzerine II Bu konuya dair kanaatlerimizin ilki, başka bir çalışma bağlamında ifade edildi. Burada ise (yapıcı) eleştirinin metin üzerindeki etkisi ve değerlendirme sonrası ortaya çıkacak entelektüel kaygıların içeriğine dair bir takım analizler ve betimlemeler içerisinde olunacaktır. Eleştiri tabiatı gereği, öznelliği içerisinde barındırır. Öznelliği içerisinde barındırmayan her hangi bir önermenden de ne kadar söz edilir, bu da ayrı bir tartışma konusudur. Buradan hareketle, öznellik sorununun bilgi kalitesini etkilemesi, yapacağımız analizlerin varlık, bilgi ve değer boyutlarını bu etki bağlamına alacağı bilinmelidir. Bu sebeple, değerlendirmelerimizin bilimselliğini ya da ahlakiliğini tartışmamız, meseleyi, eleştirmenin ya da değerlendirmenin semantik içeriği ile sınırlandırmaz; doğrudan bizi, bilginin mahiyeti ve insaniliği üzerine sorgulamaya götürür.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 32
  • Page Range: 207-215
  • Page Count: 9
  • Language: Turkish