Liability of the seller of a control stake for the “vices” of the company Cover Image
  • Price 2.00 €

Răspunderea vânzătorului unui pachet majoritar de acţiuni pentru „viciile” societăţii vândute
Liability of the seller of a control stake for the “vices” of the company

Author(s): Sebastian Bodu
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Court case
Published by: Editura Rosetti International
Keywords: Shares; hidden vices; company value; unknown liability; eviction; vices of consent;

Summary/Abstract: Rezumat: Deşi sunt bunuri incorporale, acţiunile unei societăţi comerciale suportă vicii (ascunse). Vânzătorul unui pachet de acţiuni răspunde pentru valoarea societăţii emitente atunci când, după vânzare, aceasta se reduce ca urmare a unor evenimente anterioare vânzării, despre care cumpărătorul nu putea afla din registrele publice (situaţii financiare, registre etc.) sau după efectuarea unei investigaţii diligente. Aceasta este calificarea juridică corectă, nu evicţiunea şi nu viciile de consimţământ. Abstract: Although they are intangible assets, the shares of a company bear defects (hidden). The seller of a stock is responsible for the value of the issuing company when, after the sale, it is reduced as a result of events prior to sale that the buyer could not find out of the public registers (financial statements, registers, etc.) or after performing a due diligence. This is the correct legal qualification, not the eviction, not the vices of consent.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 1-9
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian