Hidden vices in the contractor agreement Cover Image
  • Price 2.00 €

Viciile ascunse în contractul de antrepriză
Hidden vices in the contractor agreement

Author(s): Sergiu Căileanu
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Court case
Published by: Editura Rosetti International
Keywords: hidden defects; works contract; reception; objective warranty; duty to inform; substitutive remedies;

Summary/Abstract: Rezumat: Garanţia contra viciilor ascunse ale bunului este reglementată de Noul Cod Civil drept una dintre obligaţiile subînţelese în contractele speciale care implică punerea la dispoziţie a unui bun, mobil sau imobil, categorie din care face parte şi contractul de antrepriză. Legea nu prevede o reglementare specifică a garanţiei în materia contractului de antrepriză, ci se mulţumeşte să facă trimitere la conţinutul detaliat în materia contractului de vânzare (art. 1.707-1715 Cod civil). Plecând de la această realitate legislativă, dar şi de la diferenţele dintre contractul de vânzare şi contractul de antrepriză, prezentul studiu îşi propune să identifice în primul rând, dacă există diferenţe de regim juridic între garanţia contra viciilor bunului vândut şi garanţia contra viciilor bunului confecţionat, iar în caz afirmativ, care sunt aceste diferenţe. În această cheie sunt analizate pe rând, caracterul obiectiv al garanţiei contra viciilor ascunse şi delimitarea acesteia de răspunderea antreprenorului pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. În continuare, sunt prezentate condiţiile invocării acestei garanţii dar şi obligaţia de informare a beneficiarului şi modul în care aceasta influenţează garanţia contra viciilor ascunse. Nu în ultimul rând, sunt trecute în revistă şi remediile prevăzute de lege pentru înlăturarea consecinţelor derivate din apariţia unui viciu ascuns, împreună cu particularităţile care trebuie luate în considerare atunci când se face aplicarea lor. Abstract: The warranty against the hidden defects of goods is provided by the New Civil Code as one of the implicit obligations under the special contracts which involve the handover of a mobile or immobile good. Among such contracts is the works contract (contract de antrepriză). The law does not provide for a specific regulation of the warranty in the matter of the works contract, but it merely makes a reference to the warranty in the field of the sale contract. From this starting point, and taking into account the differences between the sale contract and the works contract, our study aims to identify, firstly, whether there are legal differences between the warranty against the defects of the sold goods and the warranty against the defects of the manufactured goods, and if so, what are these differences. In this regard, our study examines, first, the objective nature of the warranty against the hidden defects and its delimitation from the contractor’s responsibility for the non fulfillment of the contractual obligations. Secondly, the subject of analysis are the conditions required by law for claiming the warranty alongside with the obligation to inform the beneficiary and the way that affects the warranty for hidden defects. Last but not least, the remedies provided by the law for eliminating the consequences deriving from the appearance of a defect, together with the particularities that must be taken into account when such remedies are applied, are also reviewed.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 1-11
  • Page Count: 11
  • Language: Romanian