Hat, Quran and Cinema in the Memoirs of  F. Gulen, “Küçük Dünyam” (My Little World) Cover Image

“Küçük Dünyam” Adlı Hatırat’tan Şapka, Kur’an ve Sinema
Hat, Quran and Cinema in the Memoirs of F. Gulen, “Küçük Dünyam” (My Little World)

Author(s): Gürbüz Deniz
Subject(s): Social Sciences, Theology and Religion
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi
Keywords: Sinema; Kuran; Şapka;

Summary/Abstract: Bir insanı tanımak için o insanın doğal haliyle ortaya konan veya konmakta olan hayatına bakmak büyük öneme sahiptir. Bazı insanlar hatıralarını olduğu gibi yani yaşadıkları gibi bize aktarırlar. Bazıları -tabii imiş gibi- bir hayatı yaşamadıkları halde o hayat kendilerinin imiş gibi bize takdim ederler. Bazıları ise hem hayatlarındaki bazı gerçeklikleri bize aktarırlar ve hem de kendilerinin propagandalarını yapmak üzere yaşamadıkları bazı şeyleri yaşamışlar gibi bize anlatır ve o anlattıklarına da yine başka şeyler ekleyerek bizi bu hayalî gerçeklere(!) inandırmaya çalışırlar. Bizler de bize takdim edilenlerden o kimse hakkın-da bir kanaata ulaşırız.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 34
  • Page Range: 127-134
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish