REVIEW Cover Image

PRIKAZI
REVIEW

Author(s): Jelena Jovičić
Subject(s): Book-Review
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Review of: Jelena Jovičić - SNEŽANA VELJKOVIĆ Hronika sudske medicine u Beogradu (Mesto, uloga i značaj sudske medicine kroz nastanak i razvoj Instituta za sudsku medicinu i povezanost sa Medicinskim fakultetom i Univerzitetom u Beogradu, Istorijat, ljudi i događaji 1863–1923–2008)

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 283-287
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian