A Review: 'On the History of Religion and Philosophy in Germany' Cover Image

“Almanya’da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine” Bir Değerlendirme
A Review: 'On the History of Religion and Philosophy in Germany'

Author(s): Ömer Gülen
Subject(s): History, Philosophy, Theology and Religion
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi
Keywords: History of Religion; Philosophy; Germany;

Summary/Abstract: Düşünce tarihiyle ilgili çalışmalarda, akademik metinlerin rasyonalleştirdiği tarihsel yaklaşımların dışına çıktığımızda, karşılaşacağımız en açık durumlar- dan biri, şairlerin (edebiyatçıların) önceden keşfettiği yerlere, sonradan akademinin girmeyi başardığı gerçeği olacaktır. Şairler, sadece, kelimelerin doğasının, varlıkla olan temasını keşfetmezler; onlar aynı zamanda; tarih, toplum ve gelecek konusundaki duyarlılıklarını, tarihin gerçekçi doğasıyla temas kurabilecek bir bilinç alanına taşırlar. Bunu, yeni bir tarih kurgusu oluşturmak için değil, salt gerçeğin kendisi adına yaparlar. Bu düşüncemizin ne kadar doğru bir tespiti içerdiğini, Dostoyevski’nin Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları; Stefan Zweig’ın Dünün Dünyası ve şimdi tanıtımını yapmak istediğimiz Heinrich Heine’nin Almanya’da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine” kitapları özelinde değerlendirebiliriz. Edebiyatçıları, entelektüel merak sahibi ve derin okumalarını, sistematik bir düşünce haline dönüştürmeyi başarmış akademisyenler takip eder. Üçüncü aşamada, skolastik bilimciler durmaktadır ve bütün bir düşüncenin tüketildiği seviye burada başlar.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 35
  • Page Range: 189-198
  • Page Count: 10
  • Language: Turkish