A Review on Şerif Mardin and His Work 'The Case of Bediuzzaman Said Nursi' Cover Image

'Bediüzzaman Said Nursi Olayı' Adlı Kitabından Hareketle Şerif Mardin Üzerine Bir Değerlendirme
A Review on Şerif Mardin and His Work 'The Case of Bediuzzaman Said Nursi'

Author(s): Nizameddin Duran
Subject(s): Social Sciences, Review, Theology and Religion
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi
Keywords: Şerif Mardin; Bediuzzaman Said Nursi;

Summary/Abstract: Nurculuk, bu hareketin lideri olan Said Nursi’nin İslam düşüncesiyle ilgili dile getirdiği yorumları içerir. Onun derinlikli çalışmalarının toplandığı külliyata Risale-i Nur adı verilmiştir. Bu hareket, içinde bulunduğu şartların da etkisiyle, toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul görmüştür. Molla Said’in eserlerinin, geniş halk kitleleri tarafından gruplar halinde, büyük bir istek ve heyecanla okunması, onlar tarafından nasıl benimsendiğini de göstermektedir. Kitaplarının böylesine yaygın bir biçimde okunması, bu hareketin, Türkiye toplumu içinde, nasıl bir yere konumlanacağı açısından dikkate değer görülmektedir.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 35
  • Page Range: 169-188
  • Page Count: 20
  • Language: Turkish