To the Slovak literature in the 19th century Cover Image

K slovenskej literatúre devätnásteho storočia
To the Slovak literature in the 19th century

Author(s): Peter F.'Rius Jílek
Subject(s): Slovak Literature, Book-Review
Published by: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej university v Prešove (LPTCE)
Keywords: Slovak literature;romanticism;realism

Summary/Abstract: Reviews of: Kendra, Milan: Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 144 s. ISBN 97880-555-1936-4 Mihalková, Gabriela: Podoby slovenského literárneho romantizmu. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 340 s. ISBN 97880-555-1766-7

  • Issue Year: 9/2018
  • Issue No: 33-34
  • Page Range: 102-103
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak