The European Parliament: Past, Present, Future  Cover Image

Europos Parlamentas: praeitis, dabartis ir ateitis
The European Parliament: Past, Present, Future

Author(s): David Ramiro Troitiño
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Europos Parlamentas; subsidiarumas; bendro sprendimo procedūra; ateities reformos European Parliamen;, subsidiarity; co-decision; future reforms

Summary/Abstract: The article covers the foundation, historical development, current situation and future of the European Parliament. The scientific analysis is based on a multidisciplinary approach with emphasis on the political role of the institution as it is starting to play a central role in the European integration. The future of the EU parliament is a key question for the future of the Union and is addressed by different proposals developed in this article. Šis straipsnis apima Europos Parlamento įsteigimą, istorinį vystymąsi, dabartinę padėtį ir jo ateitį, Jame mokslinė analizė yra grindžiama požiūriais iš skirtingų disciplinų, pabrėžiant šios institucijos politinį vaidmenį, kadangi Europos integracijos procese ji pradeda vykdyti pagrindinę rolę. ES Parlamento ateitis yra esminė Sąjungos ateičiai, dėl jos šiame straipsnyje pateikiama įvairių pasiūlymų.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1(11)
  • Page Range: 5-24
  • Page Count: 20
  • Language: English