The construction of identities through architecture Cover Image

Ndërtimi i identiteteve nëpërmjet arkitekturës
The construction of identities through architecture

Author(s): Vera Bushati, Bisej Kapo
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Identity of Collectives
Published by: Shtëpia botuese “UET Press”
Keywords: art; architecture; identity; 90s; Albania;

Summary/Abstract: Ky punim fokusohet dhe ka për qëllim të kuptuarit e ndikimit të artit, në veçanti arkitekturës, në ndërtimin e identiteteve. Në këtë punim arkitektura shihet si tekst nëpërmjet të cilit ne kuptojmë modelimin dhe krijimin e një identiteti të caktuar social dhe nacional. Për të kuptuar këtë rol duhet të kuptojmë se cili është impakti i ndërsjellët midis identiteteve (kolektive, nacionale) dhe arkitekturës? Si modelohen identitetet nëpërmjet arkitekturës? Në çfarë raporti qëndron Arti dhe Arkitektura? A janë këta komplementarë të njëri-tjetrit? Cilat janë imazhet apo elementet e përdorura nga arkitektura për të ndihmuar në përbrendësimin dhe forcimin e një identiteti socio-politik dhe, mbi të gjitha, të një identitet kombëtar? Bazuar në një analizë vizuale ky punim priret të kuptojë atë pjesë të botës fizike të ndërtuar dhe të konceptuar në dhe nga përmasa njerëzore. Analiza në këtë punim do të jetë krahasuese midis periudhës së mbretit Zog me periudhën e sotme të post viteve 90-të, duke parë kësisoj sesi janë ruajtur, kultivuar, ndryshuar ose adaptuar shenjat e identitetit shqiptar. Punimi bazohet në një metodë cilësore ku qasja teorike është ajo e konstruktivizmit, mbështetur në interpretimin e objekteve sociale që gjejnë shëmbëlltyrën e tyre te veprat arkitektonike.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 12
  • Page Range: 69-77
  • Page Count: 9
  • Language: Albanian