„Maciej Zieliński Concept of Legal Interpretation” – A Conference Dedicated to Professor Maciej Zieliński, a Scientist and a Teacher, Poznań, 19.10.2015 r. Cover Image

„Macieja Zielińskiego koncepcja wykładni prawa” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dedykowana Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu, Uczonemu i Nauczycielowi, Poznań, 19.10.2015 r.
„Maciej Zieliński Concept of Legal Interpretation” – A Conference Dedicated to Professor Maciej Zieliński, a Scientist and a Teacher, Poznań, 19.10.2015 r.

Author(s): Krzysztof Janas
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Philosophy of Law, Philosophy of Law
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 86-88
  • Page Count: 3
  • Language: Polish